ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64017342472
ประกาศเรื่อง  
 จ้างจ้างบินทดสอบเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประจำท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 354,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 354,000.00 บาท