ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64017146636
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ รถเครื่องทุ่นแรง และรถไฟฟ้า
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เกรทโทรนิกซ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 172,770.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เกรทโทรนิกซ์ จำกัด 172,770.00 บาท