ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64017061061
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท แฮปปี้ อินฟินิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 30,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท แฮปปี้ อินฟินิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด 30,000.00 บาท