ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63127518662
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อครุภัณฑ์ประจำแผนกขนส่ง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เกรทโทรนิกซ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 337,338.90 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เกรทโทรนิกซ์ จำกัด 337,338.90 บาท