ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63127544446
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมทำรถลิฟท์ยกผู้ป่วย (Ambulift)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท โอเค ฟาร์ม ออลล์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 250,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท โอเค ฟาร์ม ออลล์ จำกัด 250,000.00 บาท