ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64017074176
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบปฏิบัติการ พร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานภายในห้องพิธีกา
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท แฮปปี้ อินฟินิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 10,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท แฮปปี้ อินฟินิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด 10,000.00 บาท