ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63127515531
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อพัสดุประจำแผนกขนส่ง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เกรทโทรนิกซ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 42,990.46 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เกรทโทรนิกซ์ จำกัด 42,990.46 บาท