ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63127432314
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารพักผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 หจก.วาย เอส เอ เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 1,559,999.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 หจก.วาย เอส เอ เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย 1,559,999.00 บาท