ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63127118432
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานภายในห้องพิธีการบิน จำนวน ๕ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มายนา เอวิเอชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 86,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มายนา เอวิเอชั่น จำกัด 86,500.00 บาท