ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63127179583
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน ๑๒ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท คลีนเนติคส์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 114,814.80 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท คลีนเนติคส์ จำกัด 114,814.80 บาท