ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63117208674
ประกาศเรื่อง  
 จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงรั้วเขตการบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บี เพาเวอร์ แฟคตอรี่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 15,835,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บี เพาเวอร์ แฟคตอรี่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 15,835,000.00 บาท