ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63117169942
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาซ่อมทำฝ้าเพดานและเสริมยึดโครงฝ้าเพดาน อาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท สมาร์ท ลิงค์ คอปอเรชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 127,800.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท สมาร์ท ลิงค์ คอปอเรชั่น จำกัด 127,800.00 บาท