ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63117239378
ประกาศเรื่อง  
 จ้างจัดทำกระเป๋าสำหรับใส่หน้ากากอนามัย
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออน ดิวตี้
ราคาที่เสนอ  
 256,800.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออน ดิวตี้ 256,800.00 บาท