ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ซ.1/ทุน/ป./64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อถังขยะแบบขอเกี่ยวขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท รากบัวอุปถัมภ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,183,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท รากบัวอุปถัมภ์ จำกัด 1,183,000.00 บาท