ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63107275248
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสำนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท แฮปปี้ อินฟินิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 42,767.90 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท แฮปปี้ อินฟินิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด 42,767.90 บาท