ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63107122152
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบำรุงรักษาประตูบานเลื่อนอัตโนมัติอาคารพักผู้โดยสาร
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บี.แอล.ที.แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 494,374.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บี.แอล.ที.แอสโซซิเอทส์ จำกัด 494,374.00 บาท