ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63107174486
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารพักผู้โดยสาร และสำนักงาน กทภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชิตอิเลคทรอนิคส์
ราคาที่เสนอ  
 7,170,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชิตอิเลคทรอนิคส์ 7,170,000.00 บาท