ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63107153067
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบำรุงรักษาบันไดเลื่อนและลิฟต์อาคารพักผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เอเชีย ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 579,940.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เอเชีย ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 579,940.00 บาท