ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63107105169
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 460,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด 460,000.00 บาท