ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63107164461
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบริการพนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร โดยวิธีคัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 18,615,004.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชั่น จำกัด 18,615,004.00 บาท