ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63097213231
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารพักผู้โดยสาร และสำนักงาน กทภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,950,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด 1,950,000.00 บาท