ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63097169417
ประกาศเรื่อง  
 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ราชการภายในการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค จี เอส โซลูชั่น
ราคาที่เสนอ  
 481,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค จี เอส โซลูชั่น 481,500.00 บาท