ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63107151220
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (WI-FI)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กู๊ดลัค ซัพพลายพาร์ท จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 59,250.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กู๊ดลัค ซัพพลายพาร์ท จำกัด 59,250.00 บาท