ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63097214982
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบริการพนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 3,988,958.72 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม จำกัด 3,988,958.72 บาท