ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63097215098
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสายลำเลียงสัมภาระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ซีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 954,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ซีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด 954,000.00 บาท