ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63087581462
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาตัดหญ้าพื้นที่ในเขตการบิน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเตยค้าไม้
ราคาที่เสนอ  
 3,998,898.25 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเตยค้าไม้ 3,998,898.25 บาท