ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63097011984
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งสวนพื้นที่นอกเขตการบิน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเตยค้าไม้
ราคาที่เสนอ  
 698,988.25 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเตยค้าไม้ 698,988.25 บาท