ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคลังจัดเก็บภาพทางรังสีวิทยาและกระจายสัญญาณข้อมูลภาพระบบดิจิตอลฯ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 840,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ทางราชการต้องการและเสนอราคาต่ำสุดอยู่ในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ฟูจิฟิล์ม(ประเทศไทย)จำกัด 969,000.00 บาท
2 บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด 840,000.00 บาท