ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63037197099
ประกาศเรื่อง  
 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค จี เอส โซลูชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)
ราคาที่เสนอ  
 481,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 ราคาต่ำสุดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค จี เอส โซลูชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) 481,500.00 บาท