ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 13/ฉ.ปจ./63
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อพัสดุในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์ ใน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช
ราคาที่เสนอ  
 2,118.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช 2,118.00 บาท