ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 12/ฉ.ปจ./63
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อแบตเตอรี่
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ซี เทคโนโลยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 60,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ซี เทคโนโลยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 60,000.00 บาท