ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 30/ฉ.รร./63
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่างๆ ใน ทร. ประจำปี งป.๖๓ (ค่าใช้จ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000)
ราคาที่เสนอ  
 170,451.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000) 170,451.00 บาท