ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 26/ฉ.รร./63
ประกาศเรื่อง  
 จ้างทำโครงการวิจัย ฯ การใช้เทคโนโลยี Virtual Reality Photogrammetric Processing ในการสร้างสิ่งแวดล้อ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ศิวิไลซ์การณ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 61,520.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ศิวิไลซ์การณ์ จำกัด 61,520.00 บาท