ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 25/ฉ.รร./63
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ฯ การประยุกต์ใช้ Lightweight โปรโตคอล และ internet of things
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ศิวิไลซ์การณ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 85,400.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ศิวิไลซ์การณ์ จำกัด 85,400.00 บาท