ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63027457190
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็กทริค
ราคาที่เสนอ  
 253,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็กทริค 253,000.00 บาท