ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 34/ฉ.รพ./63
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อยา ชอล์คแทป ๑.๕ กรัม
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริาัท จรูญเภสัช จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 3,584.50 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริาัท จรูญเภสัช จำกัด 3,584.50 บาท