ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 32/ฉ.รพ./63
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อยา Xyzal Tab ๕ มก.
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 36,472.02 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 36,472.02 บาท