ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63027299067
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออะไหร่เครื่องปรับอากาศอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ศิริแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 383,393.84 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ศิริแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 383,393.84 บาท