ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63027240617
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ฟิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 394,585.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ฟิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด 394,585.00 บาท