ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่อง X-RAY
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บุญจิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 820,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บุญจิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 820,000.00 บาท