ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 30/ฉ.รพ./63
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเวชภัณฑ์ สำหรับห้องทันตกรรม
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 5,020.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด 5,020.00 บาท