ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63027207441
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุและอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 43 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวเรศ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 370,860.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวเรศ ซัพพลาย 370,860.00 บาท