ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63027207098
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสายช่าง จำนวน 97 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วานิช คอนสตรัคชั่น
ราคาที่เสนอ  
 430,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วานิช คอนสตรัคชั่น 430,000.00 บาท