ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63027206978
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่ จำนวน 10 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน ธมนวรรณ ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)
ราคาที่เสนอ  
 57,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน ธมนวรรณ ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) 57,000.00 บาท