ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63027206795
ประกาศเรื่อง  
 จ้างตัดเย็บชุดปฏิบัติงานพนักงานและลูกจ้างทุนหมุนเวียน กทภ. จำนวน ๒๘๑ ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน เนวิเกรท
ราคาที่เสนอ  
 488,200.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน เนวิเกรท 488,200.00 บาท