ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63027205684
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถดับเพลิงและรถไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พลัสแม็กซ์ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 236,256.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พลัสแม็กซ์ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด 236,256.00 บาท