ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.19/2563
ประกาศเรื่อง  
 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารคลัง กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท วันหนึ่งวิศวกรรม จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 3,299,999.94 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วน คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท วันหนึ่งวิศวกรรม จำกัด 3,299,999.94 บาท