ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 29/ฉ.รพ./63
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อเวชภัณฑ์ สำหรับห้องแพทย์แผนไทย
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ธันยพรสมุนไพร จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 13,980.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ธันยพรสมุนไพร จำกัด 13,980.00 บาท