ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63027185338
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล จำนวน 7 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พลัสแม็กซ์ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 154,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พลัสแม็กซ์ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด 154,000.00 บาท