ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 9/ฉ.ปจ./63
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อหนังสือวิชาการ ประจำปี งป.๖๓
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาที่เสนอ  
 49,993.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 49,993.00 บาท